איך משנים את הכיתוב על הכפתור של ווקומרס ״בחר אפשרויות״

אז בניתי אתר והכפתור הדיפולטי של ווקומרס נותן את האופציה ״בחר אפשרויות״ אבל הלקוחה שלי ביקשה לשנות את הטקסט שכתוב על הכפתור ל״בחרו אפשרויות״ לשיוון מגדרי
אז מצרפת לכם קוד שאותו ניתן להכניס לקובץ functions.php

function my_text_change() {
  return __( 'בחרו אפשרויות', 'woocommerce' ); 
}
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'my_text_change' );