אקורדיון סגור באלמנטור

קוד נחמד לסגירה האקורדיון באופן הפתיחה הראשוני של העמוד:
את הקוד צריך להכניס לאלמנטור->ניהול קודים ולפתוח חדש ולהכניס את הקוד

<style class="accordion-closed-on-load">
body:not(.elementor-editor-active) .elementor-widget-accordion .elementor-tab-content {
display: none!important;
}
</style>
<script>
window.addEventListener('load', function() {
setTimeout(function(){
document.querySelector('.accordion-closed-on-load').remove();
let accordionsElems = document.querySelectorAll('.elementor-widget-accordion')
accordionsElems.forEach(e => {
let activeTitle = e.querySelector('.elementor-tab-title.elementor-active');
let activeContent = e.querySelector('.elementor-tab-content.elementor-active')
jQuery(activeContent).hide();
activeTitle.classList.remove('elementor-active');
activeContent.classList.remove('elementor-active');
activeContent.setAttribute('hidden','hidden');
activeTitle.setAttribute('aria-expanded',false);
activeTitle.setAttribute('aria-selected',false);
activeTitle.setAttribute('tabindex',-1);
});
},100);
});
</script>